Konsultasjon

QB Gallery tilbyr veiledning innenfor utsmykning av både privat og offentlig eiendom, både ansikt til ansikt og digitalt. 

Kontakt oss på post@qbg.no for ytterligere informasjon.