Konsultasjon

QB Gallery tilbyr veiledning innenfor kunst og utsmykning i både private og offentlige rom, både ansikt til ansikt og digitalt. 

Kontakt oss på post@qbg.no for ytterligere informasjon.