222T prsents TRANS : FORM : YOU : LATE

QBG_202003_222T_WebRes_03

 

Marit Følstad, Bo Bisgaard, Ole Jørgen Ness

20.03.2020 - 07.05.2020

I forbindelse med Blomqvists 150 års jubileum har galleri QB invitert 222T til å intervenere i sine lokaler. Prosjektet sammenfaller med 222T´s 1 års jubileum og trekker linjer mellom Oslos eldste og yngste formidlingsinstitusjoner.

Hva er 222T?

222T er ikke et galleri i tradisjonell forstand. Det kan bedre forstås som et protektorat.

Det beskytter et reservoar hvor selvstendig skapende kunstnere kan finne næring til å "evolusjonere" i kunstuniverset. Likt et autonomt reservat gir protektoratet muligheter til å nærme seg noe bortenfor, Beyond. Ved erfaringsmessig å prosessere det som ligger u-formulert i periferien tilegner vi oss ny innsikt som kan bevege oss videre. Retningen er ikke gitt og manøvreringen krever full oppmerksomhet om presens og det presente.

Se utstillingen her