En 40 millioner år gammel og utrydningstruet art - Pangolin - kan være mellomledd fra flaggermus til menneske for covid 19. Det er det eneste pattedyret med skjell. Et skjell det benyttes tonnevis av i asiatisk medisin. Årlig tas det over 100 000 individer fra villmarken. I fablenes veden kan det som nå skjer lett forstås som del av naturens rettferdige represalier. Vår ulykke virker selvforskyldt.

På samme karakteristiske vis som pinnsvinet ruller Pangolin seg sammen til en ball om det trues. Nå gjør mennesker det samme. Både kroppslig og mentalt.
 
Hvis vi makter å rette oss opp kan det hende vi ser alternative muligheter. Med pragmatisk løsningsfokus kan vi gripe fatt i det fritt flytende rasjonale som til en hver tid omgir oss. Saks og søm, gaffa, vernebriller, patentbånd, munnbind og folie etc. 
 
Som respons på tilstanden vi er i og som botsøvelse for vår egen arts hensynsløse rovdrift, presenterer vi derfor nå en nyutviklet kovid kunst multippel, Surf Blue Pangolin 222T/QBG – X3 (Beskyttelses visir), i en edisjon på 13. 
 
Ved salg vil 30% av fortjenesten gå til å støtte Pangolin redning i Namibia.
 
222T Oslo, April 2020

IMG_7777