Verket er del av utstillingen TRANS : FORM : YOU : LATE, QB 2020

QBG_202003_222T_WebRes_25