Verket er del av utstillingen TRANS : FORM : YOU : LATE, QB 2020