Anders Sletvold Moe

2019_09_QBG_Moe_Lyche_Morell_WebRes_17

 

Anders Sletvold Moe (f.1978, Steinkjer) er blant de norske kunstnerne av sin generasjon som har gått i direkte dialog med den nordiske modernismen. I sin ikoniske verksserie «Black Letters» lager han  i småformat kjærlighetsbrev til kunstnere som har betydd mye for ham, på en måte som redefinerer det monokrome som noe mer enn en kritisk gest og ikonoklasme, og som heller har tatt opp i seg en form for dialogbasert hommage. En slik aktiv relasjon til den historiske kunsten preger generelt også de arbeidene som i mindre grad peker direkte mot spesifikke inspirasjonskilder eller referanser. Uavhengig av hvilket medium han arbeider i, er arbeidene preget av en ytterst stram og imponerende presisjon. 
Utvalgte utstillinger inkluderer Permutations with Repetitions, Trafo Kunsthall (2021), Papirkonstellasjoner, Dropsfabrikken (2020), Irregular Shapes, Kongsberg Kunstforening (2020),  En sen kveld, QB Gallery (2019), Elastic, Stockholm (2019, 2014, 2008), Kunstnerforbundet, Oslo (2017), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (2016), Kristiansand Kunsthall (2015), Vigelandmuseet, Oslo (2014), Galerie Odile Ouizeman, Paris (2012), Uppsala Konstmuseum (2009). Sletvold Moe er innkjøpt av en rekke offentlige og private samlinger og museer, bl.a. Astrup Fearnley Museet, the McEvoy Family Collection, Trondheim Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Kunstmuseet Nord - Trøndelag, Region Skåne, Statens Konstråd og Lunds Konsthall/Lunds kommuns konstsamling.
Han bor og arbeider i Oslo og Kristiansand.