Verket er del av utstillingen De Underjordiske, QB 2022