Verket er del av utstillingen Here Comes a Regular, QB 2021

QB_2021_06_Audun_Alvestad_WebRes_04
Audun Alvestad (f. 1980, Ålesund) har siden utgangen av Kunsthøgskolen i Bergen i 2016 markert seg innenfor bølgen av naivt figurativt maleri. I Alvestads kunstnerskap utforskes samfunnets kjønnsroller og sosiale strukturer, og motivene skildrer sosiale konstellasjoner som ensomhet og kollektivisme. Gjennom et særegent og lekent malerisk formspråk gjenspeiler Alvestad det generelle sosiale livet i hans nærmeste omgivelser, og henviser ofte til hverdagslige hendelser rundt den alminnelige «mannen i gata». Alvestads tidligere arbeider er preget av intime rom og nære handlinger, der tilskueren nærmest inviteres til deltagelse. Tematikken i verkene reflekterer ofte mellommenneskelige, sarte og tragikomiske scener som betrakteren kan kjenne seg igjen i. Gjennom kunstverkenes tittel ilegger Alvestad en ytterligere dimensjon til handlingene, titler som ofte får en til å fundere over hva vi som betraktere faktisk er vitne til. I de senere arbeidene er fokuset på en annen form for sosial handling enn vi kjenner fra tidligere. Utsnittet er nå til en tilskuer som observerer handlingene på avstand, med en inntatt passivitet. Malerienes frontalperspektiv gir oss en flat utsikt, og den mørke koloritten gjør handlingene som utstiller seg mer melankolske. I arbeidene er skikkelsene ofte vist alene eller sammen med andre i scener der lite kommunikasjon utøves. Slik kan arbeidene også sees som et nikk mot kommunikasjonssamfunnet der ens største fokus er en selv.