Ellen Grieg

QBG_2019_06_YELLOW_WebRes-01

 

Ellen Grieg (f. 1948, Oslo) er utdannet ved Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Kunstakademiet i Brattislava og Høyskolen i kunsthåndverk i Praha. Gjennom et langt kunstnerskap har hun opparbeidet dyp kunnskap om ulike teknikker og fargesettinger. Griegs arbeider karakteriseres av et abstrakt formspråk i tekstile materialer der mønstre, farger, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker. I senere tid har Grieg arbeidet med serien «Transformasjoner» der tykke fargede tau henger fritt i rommet; de er voluminøse, tar fysisk plass, men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom for lys og skygge og materialitet.  Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og skaper samtidig en umiddelbar opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger. Gjennom sin uforbeholdne lek med tau og tekstiler har Grieg gitt tekstilkunst en evig aktualitet i norsk kunsthistorie. 
Tidligere utstillinger inkluderer Blåfarveværket (2020), Intersect Chicago (2020), Galleri Format, Oslo (2019), Yellow, QB Gallery (2019), Curio/ Design, Miami (2017), Triennale, Tallin (2017), Lynx, Oslo (2015), Nordic Light, St. Petersburg (1993), Alta Museum (1991), Kunstindustrimuseet (1986), Kunstnerforbundet (1983, 1979). Grieg er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.