Verket er del av utstillingen Into the wild, QB 2022

Ellen Grieg (f. 1948, Oslo) er utdannet ved Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Kunstakademiet i Brattislava og Høyskolen i kunsthåndverk i Praha. Grieg arbeider med et abstrakt formspråk i tekstile materialer der mønstre, farger, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker i arbeidene hennes. I senere tid har Grieg arbeidet med serien «Transformasjoner» der tykke fargede tau henger fritt i rommet; de er voluminøse, tar fysisk plass, men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom for lys og skygge og materialitet.  Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og samtidig skaper det en umiddelbar opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger. Utvalgte utstillinger er, Blåfarveværket (2020), Galleri Format, Oslo (2019), Yellow, QB (2019), Curio/ Design, Miami (2017),  Triennale, Tallin (2017), Lynx, Oslo (2015), Nordic Light, St. Petersburg (1993), Alta Museum (1991), Kunstindustrimuseet (1986), Kunstnerforbundet (1983, 1979). Grieg er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.