Verket er del av utstillingen EN SEN KVELD, QB 2019.

Morell har de siste årene arbeidet i omfattende grad med verksserien «Skyggelerret». Morells arbeider har hele denne perioden vært preget av spørsmål om det fordekte og skjulte, hva som er synlig og hva som er usynlig, og ikke minst det som fremstår som noe annet enn hva det egentlig er. Fra de første skyggelerretene i 2014 har maleriene gradvis utviklet seg til å bli mer og mer abstraherte. Motivene som nå er å finne i disse arbeidene kan ses på som innzoomede, ofte oppblåste og lagvise, detaljer fra randsonen av de tidligere, mer teatrale og narrative motivene. Det er snakk om lyskilder, vegetasjon, kanskje tauverk og andre objekter. Etter hvert som motivene er utviklet seg til å bli mindre konkrete, er de også blitt friere, og mer åpne for betrakterens individuelle referansegrunnlag.I dag utgjør skyggemaleriene et slags paradoks; de er svært presise fremstillinger av noe veldig diffust. Den visuelle vagheten spilles ut i et billedunivers som nærmest befinner seg dypt under vann, hvor grensen mellom hva som er synlig og hva som bare kan skimtes er nær ved å utviskes. 

2019_09_QBG_Moe_Lyche_Morell_WebRes_34