Håkon Bleken

bleken_bjertnes_qb_01

 

Håkon Bleken (f. 1929, Trondheim) er utdannet ved Statens Kunstakademi (1949-1953). Han er en av Norges fremste samtidskunstnere, representert i sentrale gallerier og museer, med omfattende utsmykninger. Bleken har stor innflytelse på den norske og europeiske samtidskunstscenen og viste nylig en omfattende utstilling på MAC, Museum for samtidskunst i La Coruña i Spania (2016), og har blant annet hatt separatutstillinger i institusjoner som Nasjonalmuseet for Samtidskunst og Henie Onstad Kunstmuseum. I 1999 ble kunstneren utnevnt til ridder av 1. klasse, og i 2009 Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Håkon Bleken er representert i samlingene til Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Bergen Billedgalleri, Lillehammer Kunstmuseum, Oslo kommunes kunstsamlinger og Trondheim Kunstmuseum, for å nevne noen. Da Bleken i 2005 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris, utpekte han Sverre Bjertnes til Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere. De to kunstnernes gjensidige respekt og beundring for hverandres arbeid resulterte i duo-utstillingen AVTRYKK på QB Gallery i 2015. Siden 2015 har Håkon Bleken vært aktiv med produsering av grafikk og en lojal kunster for QB Gallery.