Silketrykket er del av triptyket Untitled Triptyk I, og er et samarbeid mellom Håkon Bleken og Sverre Bjertnes. Verket ble først stilt ut på utstillingen AVTRYKK, QB Gallery, 2015. 

Del I - Selvportrett, Håkon Bleken

Del II - Selvportett, Sverre Bjertnes

Del III - Utdrivelsen fra Paradis. Motivet for silketrykket er inspirert av den Italienske maleren Masaccios «Utkastelsen av Adam og Eva» fra første halvdel av 1400-tallet.

Arbeidet har forløpt som en billedlig samtale der kunstnerne først har jobbet separat, for så å arbeide videre på hverandres utkast. På denne måten blir kunsten til gjennom handlinger fremfor begrepsbaserte overveielser. Ved videreutvikling av hverandres inngrep – uten å revidere noe på vegne av den andre – har de gitt hverandre en helt nødvendig frihet i arbeidsprosessen. Kunsten er i sin helhet en kollektiv prosess som utvikles gjennom brytning – og dialog – mellom enkeltverker og kunstnere. De to kunstnerne er begge fra Trondheim, og utgangspunktet for prosjektet er en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. På tross av ulik generasjonstilhørighet finnes det mange interessante møtepunkter i kunstnerskapene. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten, om enn med ulik noe tilnærming: Mens Blekens oppmerksomhet ofte retter seg mot våre kollektive fortellinger, mytene, har Bjertnes i større utstrekning omfavnet den personlige beretningen. I denne utstillingen spilles samtalen mellom den store og den lille fortellingen ut i hvert enkelt verk. 

Silketrykket er trykket på Arches white 400 g papir på PS Serigrafi i Trondheim. 

gallery-view-4