Silketrykket er del av triptyket Untitled Triptyk II, og er et samarbeid mellom Håkon Bleken og Sverre Bjertnes. Verket ble først stilt ut på utstillingen AVTRYKK, QB Gallery, 2015. Verket i sin helhet består av tre silketrykk, og kan sees på som et savn etter Jens Bjørneboes stemme i det Norske samfunnet.  

Del I: Fredrik Fasting Torgersen. Jens Bjørneboe var spesielt opptatt av denne saken. Torgersen ble dømt for drapet på en 16 år gammel jente i 1958. Han slapp ut etter 16 år, og jobbet konstant for å bevise sin uskyld. Fasting Torgersen døde i juni i 2015, en uke etter at han igjen hadde levert ny oppfordring til å få saken sin gjenopptatt. 

Del II: Jens Bjørneboe. Da forfatteren fikk visshet om de usikre bevisene som Torgersen fikk livstid for, arbeidet han de neste årene med artikler, underskriftskampanjer rundt saken. I 1973 skrev Bjørneboe stykket  «Tilfellet Torgersen». Fasting Torgersen uttalte at uten Bjørneboes hjelp «hadde jeg ligget på kirkegården». 

Del III: Goli fra Kurdistan. Fra Margareth Olins film «de Andre» (2012). Bjertnes ble veldig engasjert og rørt av filmen, og kontaktet Olin for å høre om han kunne bruke et foto av Goli i et kunstverk. Som takk for dette, har Olin fått verket av Bjertnes, og det henger hjemme hos henne. 

Arbeidet har forløpt som en billedlig samtale der kunstnerne først har jobbet separat, for så å arbeide videre på hverandres utkast. På denne måten blir kunsten til gjennom handlinger fremfor begrepsbaserte overveielser. Ved videreutvikling av hverandres inngrep – uten å revidere noe på vegne av den andre – har de gitt hverandre en helt nødvendig frihet i arbeidsprosessen. Kunsten er i sin helhet en kollektiv prosess som utvikles gjennom brytning – og dialog – mellom enkeltverker og kunstnere. De to kunstnerne er begge fra Trondheim, og utgangspunktet for prosjektet er en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. På tross av ulik generasjonstilhørighet finnes det mange interessante møtepunkter i kunstnerskapene. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten, om enn med ulik noe tilnærming: Mens Blekens oppmerksomhet ofte retter seg mot våre kollektive fortellinger, mytene, har Bjertnes i større utstrekning omfavnet den personlige beretningen. I denne utstillingen spilles samtalen mellom den store og den lille fortellingen ut i hvert enkelt verk. 

Silketrykket er trykket på Arches white 400 g papir på PS Serigrafi i Trondheim. 

gallry-view-8