Verket er del av utstillingen Into the wild, QB 2022

Kunstverket er reservert.