Verket er del av utstillingen Into the wild, QB 2022

Søren Krag (f. 1987 i Silkeborg, Danmark) er bosatt i Bergen. Han er tidligere utdannet ved Det Jyske Kunstakademi (Aarhus), Srishti School of Art, Design and Technology (Bangalore) og gikk ut med mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen i 2019. Som kunstner arbeider han innenfor et bredt spektrum av kunstneriske disipliner som bilde, lyd, video og installasjon - ofte med fokus på elektroniske og digitale verktøy. Krag er opptatt av estetiske ideer om symmetri og ornamentikk som har gjennomsyret kunsthistorien, og som har vandret både historisk og geografisk mellom forsjkellige sivilisasjoner og kulturelle regioner i verden. Den digitale Jacquard-veveteknikken som er sentralt i Krags verk muliggjør et detaljert arbeid med mønstre. En vigtig del av hans praksis består i skapelsen av digitale ’malerier’ ved hjelp av relativt simpel software. I arbeidet med dette søker han å benytte de respektive metoder/mediers ’begrensninger’ som estetisk udgangspunkt.

Krag har nylig stilt ut ved blant annet Statens kunstutstilling, Høstutstillingen 2020(Oslo), 4th Textile and Contemporary Tapestry Triennial 2021’ (Moskva) og ARTAPESTRY6 (Silkeborg). I 2020 ble Krag tildelt ’the Lumen price for art and technology: Nordic award’. Hans arbeid er representert i samlingen til Kunstmuseet i Sogn og Fjordane (Førde).

QB_Gallery_Into_The_Wild_WebRes_26