Jon Benjamin Tallerås

2021_09_QB_Jon_Benjamin_Tallerås_WebRes_25

  

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo (2011).  Et gjennomgående tema i arbeidene til Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur.
Utvalgte separatutstillinger inkluderer motorvegen midt mellom augene, storbyen i mellomgolvet, QB Gallery (2021), Prosjektrom Normanns, Stavanger (2019), Enter Art Fair, København (2019), A Roof of One's Own, QB (2018), Munchmuseet (2016), Akershus kunstsenter (2014) og Kunsthall Oslo (2012). Tallerås har også markert seg i gruppeutstillingene/prosjektene Screening the Impressions of Photography, Contemporary Art Scenter (CAC) (Vilinus, 2020), Performing the Fridge, Konsthall C, Stockholm (2020), Entanglements, Embodiments, Positions, Treignac Project, Frankrike (2018), Det Felles Eide på Kunstnernes Hus, Oslo (2018), Verk fra Oslo kommunes kunstsamling (2018), SNAP på Museet for Samtidskunst (2017) og Disappearing Acts, LIAF biennalen (2015).