Verket er del av utstillingen A Roof of One's Own, QB 2018. 

Et gjennomgående – kanskje det gjennomgående – tema i arbeidene til Jon Benjamin Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Man skal ikke lese mange av tekstene som er skrevet om kunstneren før man støter på ordet flaneur. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås i en lang rekke arbeider opptrådt som en som beveger seg på en nær konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Gjennom hele kunstnerskapet har fotografiene presentert mer eller mindre gjenkjennelige steder, en gjenkjennelighet som selvsagt vil variere med betrakterens geografiske tilhørighet og bevegelsesmønstre gjennom byen. I serien Excerpts ser vi detaljer i bylandskapet Tallerås fester seg ved: gjerder, vegger, skilt, takrenner, bygninger som bryter med den fastsatte funksjon eller estetikk, en forevigelse av en by i konstant endring. Det handler om et konkret sted i en konkret tid. Således er utfordringen i bildene klar; hva ser vi og hvorfor er det viktig? Dermed snakker vi også om et potensielt politisk snarere enn «underfundig» filosofisk innhold. 

Presse:

"Byen sett ovenfra", Tommy Olsson, Klassekampen 26. september 2018

"Et eget tak", Kjetil Røed, Vårt Land 14. september 2018

QBG_2018_09_Jon_Benjamin_WebRes_28