Verket er del av utstillingen A Roof of One's Own, QB 2018. 

Et gjennomgående – kanskje det gjennomgående – tema i arbeidene til Jon Benjamin Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Man skal ikke lese mange av tekstene som er skrevet om kunstneren før man støter på ordet flaneur. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås i en lang rekke arbeider opptrådt som en som beveger seg på en nær konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. I de tre verkene i serien Meditations portretterer Tallerås seg selv skuende over byen; en helt åpenlys referanse til Caspar David Friedrichs «Vandreren» - det ikoniske maleriet fra 1818 der romantikkens estet betrakter verden, forhøyet, på avstand og, antar vi, fanget i dypsindig, eksistensiell kontemplasjon. I disse fotografiene ser vi Tallerås, i to av dem stående på takene til hus som snart skal rives, kikke utover ulike panoramiske utsnitt av byen. De utsiktene vi ser, via kunstnerens figur i motivet, vil altså forsvinne fra byrommet, eller i det minste gjøres utilgjengelig.

I de vandringer vi tidligere har sett Tallerås gjøre gjennom byen har vi sett ham utfordre en slags uskreven bruksrett for byrommet, som om kysten og villmarkens allmannarettslige logikk benyttes på byen. Samtidig vet vi at denne typen bruk ofte er knyttet til ulovlige aktiviteter som graffiti. Spørsmål om hvor grensene går for ulike deler av byrom og urbane landskap, privat versus offentlig rom, og ikke minst hvilke relasjoner som eksisterer når det kommer til forholdet mellom juridiske, sosiale og fysiske konstruksjoner. Her oppstår prekære spørsmål om eierskap, både økonomisk og juridisk og mer symbolsk.

Presse:

"Byen sett ovenfra", Tommy Olsson, Klassekampen 26. september 2018

"Et eget tak", Kjetil Røed, Vårt Land 14. september 2018

QBG_2018_09_Jon_Benjamin_WebRes_27