Verket er del av utstillingen COSMIC SHOUTOUT, QB 2018