Verket er del av den digitale kunstmessen "Intersect Chicago", QB 2020

Josefine Lyche har i mange år bedrevet en nitid forskning på billedkulturens forhold til et bestemt intellektuelt og åndelig tankegods som for mange fremstår å ligge fjernt fra samtidskunstens rasjonalistiske diskurser. Lyche utforsker koblingen av et nonfigurativt, postkonseptuelt maleri med en slags kosmisk, psykedelisk og New Age- ikonografi iblandet referanser til klassisk maleriske formspråk som er gitt esoteriske innsprøytninger. Arbeidene er preget av en kombinert stofflighet og slående visualitet som peker mot forestillingen om en hinsidighet med løfter om evig åndelig opplysning.

2019_09_QBG_Moe_Lyche_Morell_WebRes_06