KC Tidemand

QB_2019_02_KC_Tidemand_WebRes-01
 
KC Tidemand (f. 1988, Oslo) er utdannet ved School of Visual Arts i NYC (MA, 2015) og Skidmore College, Saratoga Springs, NYC (BA, 2011).  KC arbieder i hovedsak med maleri, tekstil, skulptur og installasjon. Arbeidene karakteriseres av et lekende formspråk og en ekspressiv koloritt. Gjennom ulike teknikker og materialer utforsker Tidemand temaer tilknyttet eksistensielle spørsmål om forholdet mellom det menneskelige og det maskinelle/teknologiske.   
Tidligere utstillinger i Norge inkludererkc gruppeutstillingen Den Siste Festen, QB Gallery (2020), Existential Extensions, QB Gallery (2019) og Trafo Gallery (2019). Tidligere utstillinger i USA inkluderer Space Heater Gallery, Re;art show, The Rabbithole, SVA Chelsea og Tang Museum i Saratoga Springs. Hun har også stilt ut ved Satellite Art Show i Miami, Vivid Space i San Diego, Gallery 14 Mapel at Morris Arts og Falcon Power Gallery i New Jersey. Tidemand er grunnlegger av Smooth Muscle Collective. Hun bor og arbeider i Oslo.