Verket Untitled er del av utstillingen Landscapes and Security, QB Gallery 2017.

Utstillingen ligger et sted i landet mellom abstraksjon og figurasjon. Bivoks er brukt som en base på platene, og gir sammen med oljemaling en dus og drømmende overflate. De kunsthistoriske referansene i maleriene er mange; flere av motivene er romantiske og utrykket refererer til både ekspresjonisme og impresjonisme, der ønsket om å skildre og oppdrive en følelse var sentral. Formatet, 30 x 20 cm, krever at tilskueren står tett på maleriet, og refererer igjen bakover da bruk av denne størrelser er mer typisk skillet 18- og 1900-tallet enn mye av dagens samtidsmaleri. Bergh ser på det figurative som en  støtte i maleriet, men det å skildre naturen kommer ikke fra en spesiell fascinasjon for den. Kunstnerens blikk dveler like mye ved  maskiner i en sikkerhetskontroll som på et tre i en skogen. Utstillingens tittel undertreker dette.

Kåre Magnus Bergh (f. 1978, Hamar) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelsschule Frankfurt. Etter endt utdannelse i 2004 har Bergh arbeidet hovedsakelig med maleri.