Verket er del av utstillingen "Den Siste Festen", QB 2020

QBG_2020_12_Siste_Festen_WebRes_07