Verket er del av utstillingen Constant Growth, QB 2022

Kunstverket til venstre er tilgjengelig, verket til høyre er solgt.

Kaare Ruud (b. 1993, Gausdal) is educated from the Art Academy in Oslo and Bergen. Ruud has previously shown in galleries and institutions, such as Billedhoggerforeningen (2021, 2020), Hulias, Oslo (2022, 2021), QB gallery, Oslo (2022, 2020), Standard (Oslo) (2020). 

QB_Gallery_Constant_Growth_WebRes_41