Kristian Skylstad

SKYLSTAD IN GALLERY QB-1009475 WEB

 

Kristian Skylstad (f. 1982, Oslo) har etter endt utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo i 2009, markert seg som en hovedfigur innen konseptuell og post-medial samtidskunst som vokste frem på 2000-tallet. Han arbeider hovedsakelig med fotografi, video, tekstcollage og installasjon. Arbeidene kretser rundt tematikker som enkeltindividers adferd og følelsesliv, og gjennom fotomediet utforsker han mellommenneskelige forhold. Skylstads verk kan leses som en iscenesettelse av ulike former for menneskelige følelsestilstander, som kjedsomhet, apati, avmakt og kynisme. Han er særlig opptatt av hvordan mennesker måler sin egen individualitet og individuelle virkelighet mot virkeligheten i sum, altså menneskets egen oppfattelse av det utenfor sett i sammenheng med egne tanker og sanseopplevelser. Dette kan sees i fotoserien SIGHTS, en serie analoge fotografier som Skylstad tok i Silesia i Polen. 
 
“(…)the images can be read as a photographic Haiku poem. The photographer understands his limitations when faced with bloody war history and failed communist industry. He ends up jumping the shark, distilling whatever mysterious beauty is left. (…)The images are an aftermath, but give up in relief, and the results are Sighs, which are a pure and soft reaction that the body uses as a protection against being overwhelmed.” – SIGHS, QB Gallery, 2015
 
Skylstad har lenge vært en sentral stemme på den norske samtidskunstscenen, og har blandt annet vært med på å starte visningsstedene NoPlace, Dollhouse, TAFKAG og Galuzin Gallery i Oslo.Tidligere utstillinger inkluderer Østlandsutstillingen (2019), Fotogalleriet i Oslo (2019), OSL Contemporary (2014, 2011), Kurant (Tromsø, 2013), Utstillingsstedet Q (København, 2013), Henie Onstad Kunstsenter (2012), Gallery D.O.R (Brussel, 2012) og MOMA – Moscow Biennale (Moskva, 2010). Skylstad arbeider også som kurator og skribent, og underviser ved Oslo Fotokunstskole.