Fotogrammet er del av utstillingen FLUXIVE FRINGE, QB Gallery 2017