Verket er del av utstillingen "Den Siste Festen", QB 2020