Verket er del av utstillingen Fra innsiden og ut, QB 2021