Verket er del av utstillingen Fra innsiden og ut, QB 2021

QBG_Marianne_Brekke_WebRes_16