Marianne Heske (f. 1946, Ålesund) er en av Norges fremste samtidskunstnere. Heskes internasjonale gjennombrudd var hennes videomalerier, der hennes fascinasjon og respekt for naturen samfaller med den digitale reproduksjonen av den. Heske etablerte seg i en tid der det digitale fikk en økende rolle innenfor kunsten, og var sentral både i Norge og internasjonalt i forhold til å ta dette i bruk. Heskes kunst viser til menneskets møte med naturens storslagenhet, og verkene hennes er ofte i dialog med natur, kultur og mennesket.

Marianne Heskes video-grafikk Mountain of the Mind er direkte linket til video-maleriene hennes. Verkene er basert i manipulerte video-opptak fra landskaper.