Ole Martin Lund Bø

QBG_201911_Folds_Present_WebRes_21

 

Ole Martin Lund Bø (f. 1973, Stavanger) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. Lund Bøs kunstnerskap dreier seg rundt et materialbevisst og minimalistisk uttrykk som spenner seg over mediene maleri, skulptur og fotografi. Han har de siste årene hatt en stor interesse for maleri, og kan sees som en kunstner som bruker maleri som medium kontra det å være maler. I Lund Bøs arbeider skapes en forestilling om at det fangende bildet kontinuerlig endrer seg etter hvordan det oppfattes og settes i sammenheng. I verkene Repro reproduseres klassiske "maleriske strøk" i mediet silketrykk, og kan leses som en gjenspeiling og abstraksjon av essens av Lund Bøs egne interessefelt, som litteratur, sosiale studier og materielle kvaliteter. Resultatet blir en kondensert refleksjon av den umiddelbare opplevelsessituasjonen. 
Lund Bø har jevnlig utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Utvalgte utstillinger inkluderer LNM (2021),  Folds of the present, QB Gallery, Oslo (2019) Golsa, Oslo (2018), Noplace, Oslo (2017), Havana, QB Gallery (2016), MELK, Oslo (2016), Denny Gallery (2013), Gallerie Opdahl, Berlin og Stavanger (2013, 2011, 2007), The Armory Show, NY (2012), Kunstnerforbundet (2011) og Astrup Fearnley Museet (2008). Han er innkjøpt av private og offentlige samlinger, bl.a. Bergen Kunstmuseum, Statoil Kunstprogram, Stavanger Kunstmuseum og Baroness Jean Von Oppenheim.