Verket er del av utstillingen PINK, QB 2018.

Verket selges med ramme.