Randi Nygård

GALLERI QB GRUPPE-1003599

  

Randi Nygård (f.1977, Bergen) har en mastergrad fra Kunstakademiet ved NTNU i Trondheim. Hun arbeider hovedsakelig med tegning, collage, installasjon og tekst.  Klima og samfunnsstrukturer er gjennomgående tematikker i Nygårds arbeider. I de senere årene har hun tatt utgangspunkt i vitenskapelige fakta og hypoteser om det som krysser samfunnet og det sosiale med naturens krefter og evner. Gjennom tredimensjonale collager, tegninger og installasjoner visualiserer hun egne hypoteser om relasjonen menneske-natur. Nygård beskriver sine egne arbeider som visuelle modeller over komplekse og usynlige relasjoner, og lar seg inspirere av naturlige prosesser, som at isbreer puster, at tennene våre er linket til evnen til å huske og at ord på like stavelser ofte står for ting med lignende visuelle former.  Spørsmålet Hvilken betydning har kunst og kultur når klima og miljø er i dramatisk endring? er særlig aktuelt for Nygårds kunstnerskap, som mener at kunsten kan fungere som et verktøy for å frembringe rasjonelle fakta og kunnskap om klima- og miljøutfordringer verden står overfor. 
Randi er en del av det internasjonale samarbeidet Ensayos, et tverrfaglig prosjekt hvor kunstnere, samfunns- og naturvitere og filosofer undersøker temaer tilknyttet politisk økologi. Tidligere utstillinger inkluderer Tenthaus Oslo (2020), Tromsø Kunstforening (2020),  MELK (2019), Kunstnernes Hus (2019) og QB Gallery (2015).
Hun bor og arbeider i Oslo og Berlin.