Verket The Hamsun Sessions #1 er stilt ut på utstillingen The Hamsun Sessions 1926/1927, QB Gallery, 2016. Verket viser Knut Hamsun og en side av psykoanalysen han undergikk i 1926/1927.

Silketrykket er trykket på Arches white 270 g papir på Fellesverkstedet i Oslo. 

"Etter år med stridigheter om hvorvidt psykoanalysen av Hamsun skal gjøres kjent for allmennheten, hvor blant annet Nasjonalbibliotekets forsøk på publisering har blitt stoppet, offentligjør nå Kvam de første delene av Hamsuns psykoanalyse i utstillingen The Hamsun Sessions.

Kvams utstilling aktiverer maleriets overflate som et grensesnitt mellom det private og offentlige, etikk og estetikk. Maleriet blir et artikulasjonspunkt for ulike posisjoner og verdier, hvor både kunstens og psykoanalysens terapeutiske struktur skisseres. Malt fra baksiden av lerretet, presser malingen seg frem gjennom lerretsfibrene slik begjær og traumer presser seg frem i psykens overflate. 

Hva skjules i psykoanalytikeren Dr. Irgens Strømmes notater om Hamsun? 

I utstillingen kan drømmens opprinnelige symbolspråk, som Hamsun formulerte på divanen, bli lest. Men slik psykoanalysen ikke bare kodet det ubevisste sjeleliv, men også distribuerte Sigmund Freuds skjematiske forståelse av mennesket, formidler utstillingen ytterligere lag av koder. Hamsuns terapeut Dr. Irgens Strømme brukte en personlig vri på kodeskriftsystemet Gabelsberg i nedtegnelsen av Hamsuns psykoanalyse. Det er i dette nettverket av koder vi nitti år senere kan se Kvams behandling av dokumentene, denne gang som objekt for maleriet og i siste instans – kunsthistoriens koder." - The Hamsun Sessions, QB Gallery, 2016

Presse - "Viser omstridte og hemmelige Hamsun-dokumenter som kunst. Frekt, mener rettighetshaver." Dagbladet, mai 2016.

"Hamsun-ekspert håper en kodeknekker melder seg etter omstridt utstilling" Dagbladet, mai 2016.

"Hva Drømte Hamsun?" Morgenbladet, mai 2016.