Verket var del av utstillingen DEAD END, QB Gallery 2017. 

Skulpturen er en av Yngve Benums karalteristiske verk laget av blant annet funnete objekter og Moleskinbøker. 

Yngve Benum (f. 1984 Oslo) bor og arbeider i Oslo. Benum er et stort talent med høy kredibilitet innenfor det yngre sjiktet av norsk samtidskunst. Han er en viktig norsk maler, og har et helt unikt uttrykk som spiller på både populær- og subkultur samt modernister som Gauguin, Matisse, Picasso og Bacon. Tidligere soloutstillinger er DEAD END, QB Gallery (2017), Noplace (2014), Dortmund Bodega (2012), Podium (2011).