Verket var del av utstillingen DEAD END, QB Gallery 2017. 

Fotografiet viser en av Yngve Benums karalteristiske skulpturer laget av blant annet funnete objekter og moleskinbøker. Resultatet kan sees som en unik form for samtids-stilleben. Verket selges med ramme.

Yngve Benum (f. 1984 Oslo) bor og arbeider i Oslo. Benum er et stort talent med høy kredibilitet innenfor det yngre sjiktet av norsk samtidskunst. Han er en viktig norsk maler, og har et helt unikt uttrykk som spiller på både populær- og subkultur samt modernister som Gauguin, Matisse, Picasso og Bacon. Tidligere soloutstillinger er DEAD END, QB Gallery (2017), Noplace (2014), Dortmund Bodega (2012), Podium (2011).