Verket er del av utstillingen DEAD END, QB Gallery 2017