Xs and Os

Christian Tunge

11.02.2022 - 13.03.2022

 

2022_02_qbg_Christian_Tunge_WebRes_04

 

Xs and Os

 

It's all 1s and 0s

True or false 

 

Here right now

or a thought of something 

that would become

 

Mine or yours 

Smile or force 

 

A laughter that is not there

 

Slow down 

Speed up

 

Things that really, 

really exist 

in your mind

 

One, zero

Zero, one

 

Memories that might have been

  

  

I utstillingen Xs and Os viderefører Christian Tunge flere av de overordnede problemstillingene fra seriene Bait og Long Lust Love (2019). Men der han i disse tidligere verkene i stor grad refererte direkte til den virtuelle verden, skaper han nå sin egen. 

Helt siden internett gikk fra å være et verktøy for det amerikanske forsvaret til å bli en av de viktigste kulturbærerne i nyere tid, har det operert referensielt. I den virtuelle verdens mangel på rom og spontan lyd, er det tegnene vi orienterer oss med. Visuelle markører får en større betydning: memes, emojis, symboler og bilder har erstattet ansiktsuttrykk, gestikulering og store deler av den ikke-verbale kommunikasjonen. Tegnene er imidlertid ikke bygget på de ømfintlige nyansene mellom to menneskers følelsessentre; de er kodet i et binært system bestående av 1-tall og 0-er. Faren for misforståelser er eksponentiell når man innser at det nettopp er dette systemet som må til for at informasjonen skal nå hele verden ved et tastetrykk.

I Xs and Os understreker Tunge viktigheten av motivets «bærer» eller plattform. Bildene har beveget seg fra sin instrumentelle funksjon på internett, hvor de er ment å mane til konsum (porno), forbruk (reklame) eller være en identitetsmarkør (sosiale medier), til å delta i en bevisst kunstnerisk sammenheng. I overgangen til en ny plattform forandres konteksten: den kontinuerlige strømmen av tilforlatelige positurer, ansiktsuttrykk og markedsføringsteknikker er avbrutt. Enkeltbildet er fanget, blåst opp og manipulert – plassert i et gallerirom hvor det blir møtt med en annen oppmerksomhet, et merproduserende blikk som plasserer verket i sitt personlige referansebibliotek.

Denne inngripende og transformative omgangen med verden står i en diametral motsetning til den passive posisjonen man vanligvis inntar i den brukerorienterte versjonen av internett, hvor markedskrefter og algoritmer mater deg med det den tror du vil ha. Like viktig er det at prosessen er materialiserende: bildene dras ut fra sin luftige, såpeboble-flyktige virkelighet der inne bak dataflaten, inn i den materielle verden gjennom et langsomt og omstendelig håndverk. 

Ved bruk av grafiske elementer i både motiv og ramme skaper Tunge et nettverk av tredimensjonale objekter som referer til hverandre. Fra reproduserbart bilde i digital kode, til et tredimensjonalt objekt som må følge de fysiske lovene. Det grafiske står i et vekselspill med motivets mer eller mindre subtile meningsinnhold, slik at enkeltverkene blir konstellasjoner man må dechiffrere og assosiere videre ut fra. Edderkoppnettet er klissete, dryppende, fengslende – posituren bak hentyder til noe av det samme.  

Tunge forener form og idé ved å bruke serigrafi. Den eldgamle trykketeknikken er binær, slik som datamaskinen: i silketrykk er ikke gradient mulig, kun én farge trykkes om gangen. Enten er blåfargen der, eller så er den det ikke. 1 eller 0, kyss eller klem. 
 

xo   Thula Kopreitan

 - - 

Utstillingen er støttet av Norske Grafikeres Fond.

Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, Xs and Os, QB Gallery, Oslo 2022
Christian Tunge, New Beginnings, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeNew Beginnings2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, New Beginnings, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeNew Beginnings2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Os, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeOs2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Os, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeOs2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Gaze, 2022, six-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeGaze2022, six-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Gaze, 2022, six-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeGaze2022, six-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Communion, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeCommunion2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Communion, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeCommunion2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Voyeur, 2022, Four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeVoyeur2022, Four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Voyeur, 2022, Four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeVoyeur2022, Four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Suit, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeSuit2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Suit, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeSuit2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Xs, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeXs2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Xs, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeXs2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Gaze II, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeGaze II2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Gaze II, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeGaze II2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 103 x 73 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Claws, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeClaws2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Claws, 2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian TungeClaws2022, three-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Timeout, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)

Christian Tunge, Timeout, 2022, four-color silkscreen print, custom engraved frame, 74 x 60 x 4 cm, edition of 3 (+ 2 AP)