Painting today

  Kristin Austreid, Yngve Benum, Liv Tandrevold Eriksen, Sebastian Helling, Marianne Heske, Peter Mohall,

Lars Morell, Urd Pedersen, André Tehrani, Love Terins , Gerd Tinglum, Ingrid Toogood 

18.03.2022 - 10.04.2022

Se verk fra utstillingen

 

2022_03_QB_Painting_Today_WebRes_21

 

Fra flere tusen år gamle hulemalerier til i dag – maleriet har alltid vært en refleksjon av sin samtid. For mange er maleri kunstformen man tenker på når man hører ordet «kunst». Et flertall kunstnere velger å uttrykke seg gjennom maleriet og det er derfor ikke uten grunn at mediet er fremtredende i de aller fleste kunstsamlinger. 

I en verden hvor vi kontinuerlig er omgitt av bilder som ønsker å treffe oss på en spesifikk og umiddelbar måte, presenterer maleriet et bilde av en nøysom og mer kontemplativ tilnærming til virkeligheten. Et maleri er ikke kun et objekt man henger på veggen, men en måte å se verden på.

I utstillingen «Painting Today» har de deltagende kunstnerne liknende materielle utgangspunkter: lerret, pensel, olje og akryl, men de representerer alle forskjellige tilnærminger til maleriet som medium. Kunstnerne i utstillingen er i forskjellige stadier i karrieren, med et vidt spekter av både etablerte kunstnere med flere museumsutstillinger bak seg, samt yngre lovende kunstnerskap.

Maleriet er av kunstnere og kritikere blitt erklært dødt flere ganger, men det har alltid gjenoppstått. Denne utstillingen ønsker å vise bredden i hva et maleri kan være.

Painting Today, QB Gallery, Oslo
Painting Today, QB Gallery, Oslo
Painting Today, QB Gallery, Oslo
Painting Today, QB Gallery, Oslo