The Hamsun Sessions 1926/2016

Thomas Kvam

13.05.2016 - 04.06.2016

QB_ThomasKvam_2016_5_WebRes-11

  

I Thomas Kvams utstilling The Hamsun Sessions blir Knut Hamsuns psykoanalyse 1926/1927 for første gang tilgjengelig i norsk offentlighet. De hemmeligholdte dokumentene vises i en installasjon, silketrykk og en serie malerier.

Etter år med stridigheter om hvorvidt psykoanalysen av Hamsun skal gjøres kjent for allmennheten, hvor blant annet Nasjonalbibliotekets forsøk på publisering har blitt stoppet, offentligjør nå Kvam de første delene av Hamsuns psykoanalyse i utstillingen The Hamsun Sessions.

Kvams utstilling aktiverer maleriets overflate som et grensesnitt mellom det private og offentlige, etikk og estetikk. Maleriet blir et artikulasjonspunkt for ulike posisjoner og verdier, hvor både kunstens og psykoanalysens terapeutiske struktur skisseres. Malt fra baksiden av lerretet, presser malingen seg frem gjennom lerretsfibrene slik begjær og traumer presser seg frem i psykens overflate. 

Hva skjules i psykoanalytikeren Dr. Irgens Strømmes notater om Hamsun? 

I utstillingen kan drømmens opprinnelige symbolspråk, som Hamsun formulerte på divanen, bli lest. Men slik psykoanalysen ikke bare kodet det ubevisste sjeleliv, men også distribuerte Sigmund Freuds skjematiske forståelse av mennesket, formidler utstillingen ytterligere lag av koder. Hamsuns terapeut Dr. Irgens Strømme brukte en personlig vri på kodeskriftsystemet Gabelsberg i nedtegnelsen av Hamsuns psykoanalyse. Det er i dette nettverket av koder vi nitti år senere kan se Kvams behandling av dokumentene, denne gang som objekt for maleriet og i siste instans – kunsthistoriens koder. 

Mellom lagene av koder – fra forestillingen om det europeiske geniet, readymaden og det private – er Kvams malerier ambivalente meditasjoner over forestillingene om både kunsten og psykoanalysen som kikkhull inn i det ubevisste. Under ligger ubehaget, marerittet, og traumets kjerne – Knut Hamsuns janusansikt.

-

Offentliggjøringen av Hamsuns psykoanalyse, skriver seg inn i Kvams kunstnerskap, som nytt ledd i en serie prosjekter, hvor ulike dokumenter unndratt offentligheten inngår i hans kunst. Siste del av disse prosjektene var vist ved Kunstnernes hus 2015, i utstillingen Krigens Skygge, kuratert av Kari Brandtzæg, hvor han iverksatte en jakt etter amerikanske krigsforbrytere. The Hamsun Sessions viser en annen jakt, denne gang fra divanen til lerretet, hvor det ubevisste sjeleliv er situasjonens egentlige bytte – eller kanskje jeger?

The Hamsun Sessions, Painting #8

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions - Painting #8, 2016, Akryl på bomullslerret, 195 x 140 cm

The Hamsun Sessions, Painting #13

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions - Painting #13, 2016, Akryl på bomullslerret, 125 x 105 cm

The Hamsun Sessions, Painting #14

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions - Painting #14, 2016, Akryl på bomullslerret, 175 x 135

The Hamsun Sessions, Painting #15

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions - Painting #15, 2016, Akryl på bomullslerret, 175 x 125 cm

The Hamsun Sessions #1

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions #1, 2016 Silketrykk, Ed 60, 87 x 55 cm

The Hamsun Sessions #2

Thomas Kvam, The Hamsun Sessions #2, 2016, Silketrykk, Ed. 60, 87 x 55 cm