From bell push to faucet

Yngve Benum

24.09.2020 - 24.10.2020

 

QBG_2020_10_Yngve_Benum_WebRes_10

  

Is there a heaven? 

I'd like to think so 

Standars of living 

They're rising daily 

But home oh sweet home 

It's only a saying 

From bell push to faucet 

In smart town apartment 

The cottage is pretty 

The main house a palace 

Penthouse perfection 

But what goes on 

What to do there 

Better pray there

 

I bought you mail order 

My plain wrapper baby 

Your skin is like vinyl 

The perfect companion 

You float my new pool 

De luxe and delightful 

Inflatable doll 

My role is to serve you 

Disposable darling 

Can't throw you away now 

Immortal and life size 

My breath is inside you

I'll dress you up daily 

And keep you till death sighs 

 

Oh those heartaches

Dreamhouse heartaches

Penthouse aporia

 

- "In Every Dream Home a Heartache", Roxy Music

 

Stilistisk sett er Yngve Benums arbeider preget av en eksplosiv energi som likevel fremstår fullstendig kontrollert. Maleriene er, om ikke nedlesset, så i det minste såpass fullspekket med elementer at man kan se for seg at lerretene tidvis nærmest holder på å sprekke.  I motivene finnes tendenser til et tilbakevendende figurgalleri, men først og fremst ser de ut til å representere et evig forsøk på en formmessig eksperimentering samtidig som de forankres i en helt tydelig signatur. Denne er ikke minst preget av noen av de mest strukturerte overflatene i nyere norsk maleri, med en uvanlig spennvidde i hvordan malingen er påført lerretet, og tilhørende - for å bruke et lite kunstfaglig ord – snåle effekter. Nettopp dette er blant arbeidenes fremste kvaliteter. Hva gjelder kunst lever vi paradoksalt nok – med tanke på hvordan kunstverdenen stadig ekspanderer og åpner seg opp i nye retninger – i en høyst forutsigbar tid. Tendensen i Benums arbeider er mot en maksimalisme og et ønske om ikke å låse seg i faststivnede mønstre. Det er svært sjelden å se noe uventet, noe man ikke helt skjønner hvor kommer fra og noe som kan beskrives som snålt. Ikke minst når maleriene i så voldsom grad slår en ansiktet som noe helt eget, noe ingen andre i det norske kunstfeltet egentlig driver med, og som i såpass stor grad leverer et overbevisende argument for at maleriet de kommende ti årene vil bli mer interessant enn det har vært det foregående tiåret. Utvalgte utstillinger er «Olje og begjær» QB og Blomqvist 2019, «Late night suburban hedge fund fight» QB 2018, «Dead end» QB Gallery (2017), «Laughing stock» Noplace (2014), Kazachenko’s apartment, m. Christian Tony Norum (2014), «They read Gibbons Decline and fall on a eReader but refuse to drink Chateau Lynch-Bages in a styrofoam cup» Dortmund Bodega (2012), Podium (2011). 

 

  

Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, House Cleaning, 2020, mixed media on canvas, 200 x 160 cm

Yngve Benum, House Cleaning, 2020, mixed media on canvas, 200 x 160 cm

Yngve Benum, detail
Yngve Benum, Blatherskite, 2020, mixed media on canvas, 200 x 160 cm

Yngve Benum, Blatherskite, 2020, mixed media on canvas, 200 x 160 cm

Yngve Benum, detail
Yngve Benum, Pigs Get Slaughtered, 2020, mixed media, 43 x 31 x 27 cm

Yngve Benum, Pigs Get Slaughtered, 2020, mixed media, 43 x 31 x 27 cm

Yngve Benum, Pigs Get Slaughtered, 2020, mixed media, 43 x 31 x 27 cm

Yngve Benum, Pigs Get Slaughtered, 2020, mixed media, 43 x 31 x 27 cm

Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, Mischievousness as a happy pursuit, 2020, mixed media on canvas, 168,5 x 157,5 cm

Yngve Benum, Mischievousness as a happy pursuit, 2020, mixed media on canvas, 168,5 x 157,5 cm

Yngve Benum, Orange Juice, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, Orange Juice, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, The Scruffed Corpse of Otto Dix, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, The Scruffed Corpse of Otto Dix, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, Pot Kettle Black, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, Pot Kettle Black, 2020, mixed media on canvas, 160 x 140 cm

Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, Tongue in Cheek, 2020, mixed media, 89 x 97 x 23 cm

Yngve Benum, Tongue in Cheek, 2020, mixed media, 89 x 97 x 23 cm

Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, Untitled, 2020, mixed media on canvas, 180 x 140 cm

Yngve Benum, Untitled, 2020, mixed media on canvas, 180 x 140 cm

Yngve Benum, From Bell Push to Faucet, QB Gallery Oslo 2020
Yngve Benum, Buckingham green, 2020, mixed media, 102 x 27 x 24 cm

Yngve Benum, Buckingham green, 2020, mixed media, 102 x 27 x 24 cm