Anders Sletvold Moe

2019_09_QBG_Moe_Lyche_Morell_WebRes_17

 

Anders Sletvold Moe er blant de norske kunstnerne av sin generasjon som mest direkte har gått i konkret dialog med den nordiske modernismen. I sin etter hvert ikoniske verksserie «Black Letters» lager han småformat kjærlighetsbrev til kunstnere som har betydd mye for ham, på et vis som redefinerer det monokrome som noe mer enn kritisk gest og ikonoklasme og som heller har tatt opp i seg en form for dialogbasert hommage. En slik aktiv relasjon til den historiske kunsten preger generelt også de arbeidene som i mindre grad peker direkte mot spesifikke inspirasjonskilder eller referanser. Uavhengig av hvilket medium han arbeider i er arbeidene preget av en ytterst stram presisjon. Utvalgte utstillinger er  En sen kveld, QB (2019), Elastic, Stockholm (2019, 2014, 2008), Kunstnerforbundet, Oslo (2017), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (2016), Kristiansand Kunsthall (2015), Vigelandmuseet, Oslo (2014), Galerie Odile Ouizeman, Paris (2012), Uppsala Konstmuseum (2009). Sletvold Moe er innkjøpt av offentlige og private samlinger og museer, bl.a. Astrup Fearnley Museet, the McEvoy Family Collection, Trondheim Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Kunstmuseet Nord - Trøndelag, Region Skåne, Statens Konstråd, Lunds Konsthall/Lunds kommuns konstsamling.