Håkon Bleken

bleken_bjertnes_qb_01

 

Håkon Bleken (1929, Trondheim) er utdannet ved Statens Kunstakademi (1949-1953). Bleken har stor innflytelse på den norske og europeiske samtidskunstscenen og viste nylig en omfattende utstilling på MAC, Museum for samtidskunst i La Coruña i Spania (2016), og har blant annet hatt separatutstillinger i institusjoner som Nasjonalmuseet for Samtidskunst og Henie Onstad Kunstmuseum. I 2009 ble kunstneren utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Da Bleken i 2005 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris, utpekte han Sverre Bjertnes til Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere. De to kunstnernes gjensidige repekt og beundring for hverandres arbeid resulterte i duo-utstillingen AVTRYKK på QB Gallery i 2015. Det som vises her er all den nyeste grafikken til Håkon Bleken.