Kristian Skylstad

SKYLSTAD IN GALLERY QB-1009475 WEB

 

Kristian Skylstad (f. 1982, Oslo) er en svært viktig kunstner i sin generasjon, med omfattende utstillingsvirksomhet. Skylstad obber i hovedsak med tekstcollage, film, video og installasjon. Hans arbeider kretser rundt enkeltindividers adferd og følelsesliv, hvor han utforsker mellommennskelig forhold og individers følelsesliv gjennom iscenesettelse av ulike former for kjedsomhet, apati, kynisme og avmakt. Hans arbeider forbindes ofte med genereasjonen yngre kunstnere på 2000-tallet, som vektla det konseptuelle og post-mediale. Skylstad har en sentral stemme på samtidskunstscenen, og har blandt annet vært med å starte visningsstedene NoPlace, Dollhouse, TAFKAG og Galuzin Gallery i Oslo.