Verket er del av utstillingen Stripes and Strokes, QB 2020.