Verket Big Data av Thomas Kvam ble stilt ut på utstillingen Natural Born Pollock på QB Gallery, 2014. Motivet baserer seg på et maleri med samme navn fra utstillingen. Big Data tar for seg en høyaktuell tematikk rundt våre ytre liv, betegnelsen på vår tids store online informasjonsstrøm og hvordan oppførselen vår følges på nett. Big data betegner altså hvem du er på nett. 

Programmerer, internettaktivist, journalist og grunnlegger av WikiLeaks Julian Asange figurerer i motivet, og big data blir beskrevet som vår tids phrenologi. Prenologi var populært på 1800-tallet, og er en måte å definere en person på ut ifra hodeformen deres. På samme måte stilles det her spørsmål om man kan definere en person digitalt. 

Silketrykket er trykket på Arches White 300 g papir på PS Serigrafi i Trondheim. 

«Med omdreiningspunkt i utstillingens fortetning av mord og kunst, etikk og estetikk, spinner Kvam ut en kunstnerisk malstrøm. I virvelen avfødes tre portretter av filosofene Foucault, Deleuze og Arendt. Utstillingstittelen Natural Born Pollock vrenger, i lys av Kvams serie med drip paintings av Freud malt med Strap On, situasjonen mot satiren. Undersøkelsen av hva som befinner seg i andre enden av Kvams virvel av kunst og liv, seriemord og seriegrafi, virkelighet og fiksjon – i spennet mellom psykoanalysens fortellinger om et indre driftsliv og Big Datas fortellinger om våre ytre liv, tar form av en etterforskning. Men blir det kritikeren, betrakteren eller kunstneren selv som ender opp som detektiven?» - Natural Born Pollock, QB Gallery, 2014

Presse - "Q&A with Thomas Kvam", Kunstforum, desember 2014.