Verket Natural Born Pollock / The Freud Drawings #20 ble stilt ut på utstillingen Natural Born Pollock på QB Gallery, 2014. Verket er del av en serie malerier malt med et sex device (strap on), som både refererer til psykoanalysens far Sigmund Freuds (1856-1939) tekster rundt phalluset som ideal og den amerikanske maleren Jackson Pollocks (1912-1956) ‘maskuline’ maleteknikker.

«Med omdreiningspunkt i utstillingens fortetning av mord og kunst, etikk og estetikk, spinner Kvam ut en kunstnerisk malstrøm. I virvelen avfødes tre portretter av filosofene Foucault, Deleuze og Arendt. Utstillingstittelen Natural Born Pollock vrenger, i lys av Kvams serie med drip paintings av Freud malt med Strap On, situasjonen mot satiren. Undersøkelsen av hva som befinner seg i andre enden av Kvams virvel av kunst og liv, seriemord og seriegrafi, virkelighet og fiksjon – i spennet mellom psykoanalysens fortellinger om et indre driftsliv og Big Datas fortellinger om våre ytre liv, tar form av en etterforskning. Men blir det kritikeren, betrakteren eller kunstneren selv som ender opp som detektiven?» - Natural Born Pollock, QB Gallery, 2014

Presse - "Q&A with Thomas Kvam", Kunstforum, desember 2014.