Verket er del av utstillingen US / THEM på QB og Blomqvist, 2018. 

Verket selges med ramme.