• Svart karbon dannar skyer, driv i vind og fell til jord (Isfjell, Ny-Ålesund, Svalbard) 1

  • Randi Nygård

  • 2015
  • 30 x 42 cm
  • Charcoal on drawing paper, 40g with floated oak frame
  • unique
  • Nok 8.500,-
  • Se større bilde

Verket ble stilt ut på utstillingen Walk Like a Giant, QB Gallery, 2015.

Nygårds tegninger fra Ny Ålesund, Svalbard er laget ved å legge tynt papir mot overflaten av et strandet isberg, for så å dra kullstift over det. Når det smelter endrer overflaten seg i høyt tempo, og krystaller og former trer frem i tredimensjonale mønstre. Når små partikler fra blant annet fra fossilt brennstoff og vedfyring driver nordover i luftstrømmer og lander på isen, absorberes mer lys og varme slik at smelteprosessen forskyndes. Tegningene er avtrykk av et øyeblikks møte mellom is, kull og papir, idet lagene med is løser seg opp, for til slutt å feste seg rundt partikler av svart karbon, som kondensjonskjerner ved dannelsen av skyer. Ved bruk av karbon (kullstift) illustrerer hun gangen i  klimakrisen.

I Nygårds verker gis naturen og dens lagdelte arkiv en skapende rolle: Naturen blir et formspråk der de ulike komponentene utvikles gjennom geologiske, biologiske og meteorologiske prosesser som legger premissene for menneskenes fortolkningsmuligheter. Med Nygårds tegninger utfordres vi til å tenke nytt om det visuelle forholdet mellom material og tanke.